BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 3.SAYISI

BAE DERGİSİ CİLT:2, SAYI:2, ARALIK 2013

 EDİTÖRLERDEN

Macar Ozanı Sebestyén Tinodi’nin (1510?-1556) Eserlerinde Osmanlı-Macar İlişkilerinin İzleri – Gökhan DİLBAŞ

Yunanistan Uluslararası İlişkiler Kuramlarının Dış Politika Olaylarına Uygulanması – Utku KIRLIDÖKME

Minority Education in Western Thrace under The ‘Modern European Minority Policy’ of Kostas Karamanlis (2004-2009) – Ali HÜSEYİNOĞLU

Participation of Turkish Language in Denomination of Micro-Toponyms in The Villages of Skopje’s Karshiaka Region – Xhemaludin IDRIZI

Federalizm – Üniterizm İkileminde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nda Siyasal Yaşam (1918-1929) – Hakan DEMİR

Türklerin Balkanlardaki Manevî Nüfuzu Olan Şeyh ve Dervişlerin Önemi: Demir Baba Örneği – Fatma RODOPLU

Aktarma: Raguza (Dubrovnik) Cumhurluğu – Ergün HASANOĞLU

Kitap Değerlendirme: İdris BOSTAN, “Midilli’nin İşgal Günlüğü, 1912”, Küre Yayınları, İstanbul, 2010.

Kitap Değerlendirme: N. Aslı Şirin ÖNER, “Dram Sonrası Bosna Mültecilerin Geri Dönüşü Üzerine Bir Alan Araştırması”, IQ Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2013.  

BAE Dergisi 3.sayısı bölümleri ekte verilmiştir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 23.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2437 kez okundu.