BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 4.SAYISI

BAE DERGİSİ CİLT: 3, SAYI: 1, TEMMUZ 2014

 EDİTÖRLERDEN

 “Turkish-Greek Relations: 1999-2010” – SULE CHOUSEIN

 “Devlet-Toplum İlişkisi Yaklaşımıyla Bulgaristan'dan 1989 Zorunlu Göçü” SEVİM HACIOĞLU

 “Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türk Azınlığın Yerine İlişkin Bazı Gözlemler” – MUMIN İSOV

 “Venelin Ganev'in Trakya'daki Eski Eserlerle İlgili Raporu (1913)” – HÜSEYİN MEVSİM

 “Osmanlı Kaynaklarına Göre Kültür Merkezi Konumundaki Makedonya Şehirleri ve Özellikleri” – DJUNEİS NURESKİ

 “ “Değişenˮ Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde “Değişmeyenˮ Güvenlik Paradoksu” – MURAT YORULMAZ

 Aktarma: Ahmed Refik, 1284 Bulgar İhtilâliERGÜN HASANOĞLU

 Kitap Değerlendirme: Edward J. Erickson, Büyük Hezimet; Balkan Harpleri’nde Osmanlı Ordusu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013 - ERGÜN HASANOĞLU

Kitap Değerlendirme: Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri: Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, çev. Ali Berktay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013 – BÜLENT AKYAY

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 10.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1890 kez okundu.