Dergi Hakkında

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAE-Dergisi), Balkanlar üzerine sosyal bilimler alanında özgün çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makalelere yer veren BAE-Dergisi, Aralık ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.  BAE-Dergisi’ne gönderilen yazılar, yayımlanmadan önce yayın kurulunca dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Yayımlanması uygun bulunan makaleler adları gizli tutulan iki ayrı hakeme gönderilir. Dergide yayımlanan makalelerde savunulan görüşler BAE-Dergisi’ni hiçbir surette bağlamaz. Yayımlanan makale ve yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

BAE-Dergisi’nde sadece Balkan ülkeleri üzerine ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki çok yönlü ilişkiler üzerine yazılmış teorik ve güncel problemlere bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuyu analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan makalelere yer verilir. BAE-Dergisi’ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler kongre bildiri kitabında yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Bu içerik 26.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8376 kez okundu.