BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 11. SAYI

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi'nin 11. Sayısı yayınlanmıştır.
Güncel Sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirisniz.

https://baedergisi.trakya.edu.tr/pages/guncel-sayi

Cilt 6, Sayı 2, Aralık 2017
 
Makaleler:
 
Soğuk Savaş Sonrasında Sancak’taki Gelişmelere Dair Bir Değerlendirme
İlker ALP
 
Sekülerleşen Toplumsal Zeminde Macaristan’da Devlet İle Kiliselerin Uzlaşısı
Önder CANVEREN
 
“Slovenya”da XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Milliyetçi Hareket
Hakan DEMİR
 
Konya Ve Havalisi Mülkiye Müfettişi Nusret Bey’in Muhacirlere Dair İncelemeleri
Kürşat KURTULGAN – Aydın EFE
 
İstanbul’da İlan Edilir, Saraybosna’da Kutlanır:
18. Ve 19. Yüzyıl Osmanlı Resmî Törenlerinin Bosna Eyaletindeki Yansımaları
Fatma SEL TURHAN
 
V. M. Garşin’in Sanat Dünyasında Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878)
Zeynep ZAFER
 
 
Çeviri:
 
Adem Handžić, "Sultan IV. Murad’ın Erdel Prensi I. George Rakoçi’ye Yazdığı Berât"
Aykut AYDOĞDU
 
 
Kitap Değerlendirmeleri:
 
Vılço Zlatilov, Bulgarlar ve Türkler Neuilly Diktesi’ne Karşı Ayaklanıyor (1919-1923)
Serkan CÖMERTEL
 
Şenol Alparslan, Balkan Savaşı’nda Trakya Muharebeleri (1912-1913)
Oğuzhan YETİŞTİ
Bu içerik 05.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2104 kez okundu.