BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 12. SAYI

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi'nin 12. Sayısı yayınlanmıştır.

Dergiye aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://baedergisi.trakya.edu.tr/pages/guncel-sayi

Cilt 7, Sayı 1, Temmuz 2018

Araştırma Makaleleri

European Union Perception Of Bosnia And Herzegovina’s People
Erhan AKDEMİR
DOI: 10.30903/Balkan.444557
 
Makedonya, Bitola’daki (Manastır) Haydar Kadı Camisinin 2014-2017 Yılları Konservasyonu Ve Restorasyonu
Gülşen Dişli – Ayşe Nermin UZ TAŞKESEN
DOI: 10.30903/Balkan.444769
 
Bir Osmanlı Kenti Üsküp’ün Tanzimat’tan XX. Yüzyıla Fiziksel Değişim Süreci
Alper GÖNÜL – Selen DURAK
DOI: 10.30903/Balkan.444779
 
Türkçenin Oğuz Sahasının İki Vatan Şairi: Bahtiyar Vahapzade Ve Abdülfettah Rauf’un “Vatan” Temalı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Ertuğrul KARAKUŞ
DOI: 10.30903/Balkan.444800
 
Osmanlı Toplumunda Zimmî Kadınların Kadı Mahkemelerini Kullanma Pratiği: Vidin Örneği (1700-1750)
Zülfiye KOÇAK
DOI: 10.30903/Balkan.444810
 
Political And Economic Reconstruction In Bosnia-Herzegovina
Caner SANCAKTAR
DOI: 10.30903/Balkan.444817
 
 
Kitap Değerlendirmeleri
 
Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918: Națiuni, frontier, minorități [1918’deki Büyük Birleşme Döneminde: Milletler, Sınırlar, Azınlıklar]
Alexandru-George CERCHEZEANU
 
Simeon Trayçev Radev, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi: Resneli Bulgar Bir Talebenin Hatıraları 1879-1898
Ergün HASANOĞLU
 
 
Bu içerik 31.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2045 kez okundu.