BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 5.SAYISI

BAE DERGİSİ CİLT: 3, SAYI: 2, ARALIK 2014

“Çarlık Rusyası’nda Balkanlar Hakkında Yayınlanan Eserlerin Bibliyografya Denemesi” – DİDEM ÇATALKILIÇ

“Csángó’ların Kökeni Üzerine” – GÖKHAN DİLBAŞ

“Bulgar Tarih Literatürü ve Ders Kitaplarında Birinci Balkan Savaşı’nın Değerbilimsel Boyutları” – MÜMİN İSOV

 “The Origins of the Kanun: Exploring the Development of the Albanian Customary Law” – MİRJONA SADIKU

 “Tarihsel Süreç İçerisinde Batı Trakya Türklerinin Ekonomik ve Demografik Gelişimi” – AHMET SERDAR

“From Neo-Balkanization to Europeanization: Institutional Change and Regional Cooperation in the Western Balkans” - EŞREF YALINKILIÇLI

Aktarma: Romanya’ya Dâir Bir Vesika-yı SiyâsiyeERGÜN HASANOĞLU

 Kitap Değerlendirme: Bülent YILDIRIM, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014 – ERDAL YILMAZ

Kitap Değerlendirme: Pınar ŞENIŞIK, Girit: Siyaset ve İsyan 1895-1898, Kitap Yayınevi, İstanbul 2014 - ERGÜN HASANOĞLU

 Balkan Gezi Notları - I: bir üsküp masalıRIDVAN CANIM

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 19.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2442 kez okundu.