BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 6.SAYISI

“Türkçeden Bulgarcaya Geçen Sözcüklerdeki Anlam Değişmeleri Üzerine Bir Deneme” –

F. SİBEL BAYRAKTAR – AYDANUR DAĞDEVİREN

 “Hırvat Politikacı Stjepan Radic’in (Kon)Federal Orta Avrupa Programı” – HAKAN DEMİR

 “Bulgar Tarih ve Coğrafya Muallimlerinin 1932 Edirne Ziyareti” – HÜSEYİN MEVSİM

 “Midilli Adasında Osmanlı Vakıflarının Tasfiye Süreci” – İBRAHİM OĞUZ

“Kosova’da Türkçe Yayınlanan Bir Gazete: Tan” – SALİH OKUMUŞ

 “Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Çağdaş Makedonya Türk Şair ve Yazarlarının Eserlerinde Barış, Kardeşlik ve Dostluk” – DJUNEİS NURESKİ

 Transliteration: Bosna-Hersek Yâhûd Osmanlıların Alsas-Loren’i – ERGÜN HASANOĞLU

Book Review: Mahir Aydın, Vidin Kalesi: Tuna Boyu’ndaki İnci, Ötüken Neşriyat, İstanbul – ERGÜN HASANOĞLU

 Book Review: Asım Çavuşoğlu, Bir Döneme Damga Vuran Batı Trakya’da Medreselerin Dünü-Bugünü, Bakeş Yayınları, Gümülcine 2014 – ALİ HÜSEYİNOĞLU

 Balkan Trip Notes - II: Balkanlarda Eskimeyen Bir Dost: Selânik – RIDVAN CANIM

Ek Dosyalar
Bu içerik 07.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1876 kez okundu.