BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 7.SAYISI

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Karadağ Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Memorandumu
Bülent AKYAY

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri
Fatma ÇALİK

Arnavut Kültür ve Edebiyatında Mevlid Yazma Geleneği
Meral JAHJAİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (2002-2015)
Kader ÖZLEM

Karadağ’da Osmanlı Hakimiyetinin Zayıflaması (17. ve 18. Yüzyıllar)
Vahit Cemil URHAN                                                                           

Reunification of Mostar: “Is There A Hope?”
Özkan ÜNAL

Çeviri:

Edirne Bulgar Katolik Mektebi’nden Bir Leh Pederin 93 Harbi Notları
Hüseyin MEVSİM

Kitap Değerlendirmeleri:

Hasan Basri Karadeniz, Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri “Merkez ve Uç”
Ergün HASANOĞLU

İoannis N. Grigoriadis, Kutsal Sentez Yunan ve Türk Milliyetçiliğine Dini Aşılamak
Utku KIRLIDÖKME

Balkan Gezi Notları – III

Balkanlarda Unutulmuş Kadîm Bir Sevgili: Elbasan
Rıdvan CANIM
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 11.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2544 kez okundu.