BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 8.SAYISI

Türkiye’de ve Bulgaristan’da Halk Kütüphanesi Hizmetleri: Nicel Bir Karşılaştırma

Ahmet ALTAY - Ivanka YANKOVA 

Birinci Dünya Savaşı Konulu Sırp ve Türk Tarihi Romanlarında Gerçek ve Kurgu

Ksenija AYKUT - Stefani MILJKOVIĆ 

225. Doğum Yılında En Büyük Macar: István Széchenyi (1791-1860)

Gökhan DİLBAŞ 

Arnavutluk Berat Vilâyeti’nde Yer Adları (Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid’e Göre)

Oğuzhan DURMUŞ - Rijetë SIMITÇIU

Bulgar Basınında Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı

Mümin Yaşarov İSOV

Yanya’da İlk Osmanlı Hâkimiyet Dönemi ve XIV. Yüzyıla Ait Unutulmuş Bir Zâviye

Ayşegül KILIÇ                                                                                       


Kitap Değerlendirmeleri:

Hungarian-Yugoslav Relations, 1918-1927

Liliana Elena BOȘCAN ALTIN

Saraybosna, 1941-1945: Hitler Avrupası’nda Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler

Ergün HASANOĞLU

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 24.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2352 kez okundu.