Güncel Sayı

CİLT 12, SAYI 1, TEMMUZ 2023
 
ARAŞTIRMA MAKALELERİ
 
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN BALKANLAR POLİTİKASI: BOSNA-HERSEK VE ARNAVUTLUK ÖRNEKLERİ
Doğacan BAŞARAN - Emrah KAYA
DOI: 10.30903/Balkan.1323160
 
SELANİK’TE XVIII. YÜZYILA AİT BİR VEZİR VAKFI: NUMAN PAŞA’NIN HAYRÂTI VE AKARÂTI
Meral BAYRAK FERLİBAŞ
DOI: 10.30903/Balkan.1323168
 
EDUCATION OF GIRLS IN THE PROVINCE OF THESSALONIKI DURING THE OTTOMAN MODERNIZATION PROCESS
Fatih DEMİREL
DOI: 10.30903/Balkan.1323187
 
18. YÜZYILDA MİDİLLİ GÜMRÜKLERİNDE VERGİ TAHSİLİNDE YAŞANAN PROBLEMLER
İbrahim OĞUZ
DOI: 10.30903/Balkan.1323568
 
OSMANLI MAKEDONYA’SINDAN BULGARİSTAN’A FİRAR EDEN BULGAR BULGARLARIN EVE DÖNÜŞ MESELERİ (1902-1904)
Özer ÖZBOZDAĞLI
DOI: 10.30903/Balkan.1323577
 
KOMÜNİZM SONRASI ROMANYA’DA ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE REJİM DEĞİŞİMİ
Yaşar Pınar ÖZMEN
DOI: 10.30903/Balkan. 323581
 
18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUSYA’NIN BALKAN ORTODOKS HRİSTİYANLARINA YÖNELİK GÖÇ POLİTİKASI
Myumyun YASHAROV ISOV
DOI: 10.30903/Balkan.1323591
 
COMING TO TERMS WITH THE PAST: CASE OF ALBANIA IN THE EUROPEAN UNION PROCESS
Hatice YAZGAN
DOI: 10.30903/Balkan.1323595
 
 
KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ
 
1821 Yunan Devrimi: Yunan Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, Hazırlayanlar: Konstantina Andrianopoulou, Anna Vakali
Bülent AKYAY
DOI: 10.30903/Balkan.1323656
 
İlir Rruga, Osmanlı Arnavutluk’unda Hıristiyanlık ve İslamiyet (XVI. Yüzyıl Sonlarına Kadar)
Uğur SEZER
DOI: 10.30903/Balkan.1323660
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 05.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 1294 kez okundu.