BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 18. SAYI

 
Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi’nin 18. Sayısı Yayınlanmıştır.
Dergiye aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
  
Cilt 10, Sayı 1, Temmuz 2021
 
Araştırma Makaleleri
 
1831 Nüfus Tahrirlerine Göre Kumanova Kazasının Demografik ve Sosyal Yapısı
Mustafa DURDU
DOI: 10.30903/Balkan.954226
 
Bosna-Hersek Bağlamında Antropolojinin Yeni Kullanım Alanı Olarak Barış Çalışmaları ve Barış İnşası
Ayça EMİNOĞLU - Yeşim AYDIN
DOI: 10.30903/Balkan.954231
 
The Relations Between Kosovo National Protection Committee and the Albanian Government During (1918-1924)
Ilirjana KACELI
DOI: 10.30903/Balkan.954276
 
Makedonya Sorununun Konstrüktivizm Bağlamında Değerlendirilmesi
Esra KARLIOVA SOYSAL - Sevcan YILDIZ
DOI: 10.30903/Balkan.954293
 
Russia in the Western Balkans: A Receding Power
Fatma Aslı KELKİTLİ
DOI: 10.30903/Balkan.954314
 
Yangınlar, Kiliseler ve Havralar: Osmanlı Döneminde Saraybosna’da Gayrimüslim Mabetlerinin Meşrulaşma Süreci
Aşkın KOYUNCU
DOI: 10.30903/Balkan.954323
 
Osmanlı Devleti ile Sırbistan Arasında “Oynak Sınır”: Timok Nehri’nin Mecrasının Değişmesi ve Karşılaşılan Sorunlar (1849-1874)
Gürsoy ŞAHİN
DOI: 10.30903/Balkan.954332
 
XIX. Yüzyıl Sonlarında Edirne Vilâyeti’nin İdari, İktisadi ve Sosyal Tarihinden Bir Kesit
(826 Numaralı Ayniyat Defteri Kayıtlarına Göre)
Arzu TAŞCAN
DOI: 10.30903/Balkan.954336
 
 
Kitap Değerlendirmeleri
 
H. Baha Öztunç, Tanzimat Döneminde Bir Rumeli Şehri Manastır Sosyo-Ekonomik Yapı (1839-1876)
İlyas AK
DOI: 10.30903/Balkan.954378
 
Ottmar Trașcă and Stelian Obiziuc, Diplomați români în slujba vieții: Constantin I.Karadja și salvarea evreilor din Europa în timpul celui de-al treilea Reich (1932-1944)/ Romanian Diplomats in the Service of Humanity: Constantin I. Karadja and the Salvation of Romanian Jews in Europe during the Third Reich (1932-1944)
Liliana BOȘCAN
DOI: 10.30903/Balkan.954397
 
Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Balkan Hikâyeleri, (haz.) Yüksel Topaloğlu-Recep Duymaz
Ayşe Nur ÖZDEMİR
DOI: 10.30903/Balkan.954403
 
Fatih Fuat Tuncer, Türkiye-Arnavutluk İlişkilerinde Kimlik ve Söylem
Uğur SEZER
DOI: 10.30903/Balkan.954405
Bu içerik 01.07.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 792 kez okundu.